Yaptığım başvuru reddedilebilirmi?

Alan adı başvuruları aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesinden ötürü reddedibilir. Ya da onaylanmış olsa bile geçersiz sayılabilir.

- Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş yaptığı alan adı seçiminden sorumludur. Başvuruyu yapan, seçilen alan adının başka bir birey ya da kuruluşun haklarını ihlal etmediğini almak istediği alan adı kapsamında yaptığı işler için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyacağını
taahhüt eder.

- Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eder. Alan adı tahsisi için gönderilen belgelerin sahte olmasının tespiti durumunda, ilgili alan adları ve sorumlu kodları Nic.tr sisteminde bloklanabilir. Yapılan bu engelleme sonrasında, ilgili kişiler, Nic.tr Yönetimi'nin vermiş olduğu hiçbir hizmetten yararlanamaz. Nic.tr, sahte
belge ile işlem yapıldığının tespiti üzerine kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

- Alan adı başvurularında, ulusal örf ve adetlere, kültürel değerlere, genel ahlak kurallarına uyum aranır. Alan adının tamamı ya da bir kısmı hakaret, küfür, çirkin tanımlama vb. ifadeler içeremez. Bu tür sözcük ve/veya ifadelerin İngilizce ya da diğer yabancı dillerdeki karşılıkları da bu kapsam dahilindedir. Bu tanıma uyan alan adlarının tahsisi yapılmaz, yapılmış olanlar geri alınır.

- Talep edilen alan adları en az iki karakter boyunda olmalıdır. Alan adlarının uzunluğu konusunda pratik bir üst sınır olmamakla beraber, kolay okunabilir ve kullanılabilir bir uzunlukta olması önerilmektedir. Alan adlarında küçük harf, büyük harf farkı olmadığı için kayıtlarımızda sadece İngilizce alfabede
bulunan küçük harfler (a-z), rakamlar(0-9) ve tire (“-”) işareti kullanılabilir.

- Tüm alt (ikinci düzey) alanlarda "turkiye", "ataturk" ve "turk" alan adları yalnızca T.C. Devleti'nin yetkilendirdiği devlet kuruluşlarına verilir.

- “.tr” Alan Adı Yönetimi’nce başvuru sırasında istenen ya da sonradan istenebilecek ve başvuru sahibince yollanan belgelerin tarihi ile ilgili alan adının başvuru tarihinin uyumsuz olduğu durumlarda belge geçersiz
sayılacaktır.

.tr alan adı yönetimi politikalarından alıntıdır.
  • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini...

".org.tr" için gerekli belgeler

Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş...

".net.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Müşteri Hizmetleri...

".tv.tr" için gerekli belgeler

Alan adının tahsisi için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını...

".tel.tr" için gerekli belgeler

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği...