adsoyad.com.tr alanadı tahsisi nasıl yapılıyor?

Tek önadlı isimlerde ad ve soyad tam kullanılmak zorundadır. İki veya daha çok
önadlı isimlerde önadlardan birinin ilk harfi kullanılabilir ya da tamamen çıkartılabilir. Önadlardan en az birisi ve soyad tam yazılmak zorundadır. Başvuru sahipleri istedikleri takdirde ad-soyad arasında “-“ sembolü veya rakam, ya da alan adı sonunda rakam kullanabilirler.
Örneğin; "Orhan Veli Kanık" adlı bir kişi orhanvelikanik.com.tr,
orhan-velikanik.com.tr,
orhan-velikanik.com.tr,
veli-anik.com.tr,
ovelikanik.com.tr,
o-velikanik.com.tr,
orhanvkanik.com.tr,
orhan-vkanik.com.tr,
orhan-v-kanik.com.tr,
velikanik.com.tr,
orhankanik.com.tr,
orhan-kanik.com.tr,
orhanvelikanik1.com.tr,
orhan1kanik.com.tr, , vb.
şeklinde türetilecek alan adları alabilecektir.
Kişiler kendileri veya kanuni mirasçılarının ad ve soyadları için alan adı alabilir
www.adsoyad.com.tr , www.com.tr, web.com.tr alan adları ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır. Bu kurallara ek olarak “.tr Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları uygulanır.
  • 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini...

".org.tr" için gerekli belgeler

Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş...

".net.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Müşteri Hizmetleri...

".tv.tr" için gerekli belgeler

Alan adının tahsisi için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını...

".tel.tr" için gerekli belgeler

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği...